O větrání

Ať chceme, či nechceme, převážnou část dne, ve většině případů trávíme v nedostatečně větraných budovách. Kvalitní čerstvý vzduch je pro život nepostradatelný, ať již na pracovišti nebo doma. Zejména v našich domovech bychom měli dbát na dostatečný přísun čerstvého vzduchu. V pobytových místnostech jsou ve vzduchu přítomny látky, které mohou značně ovlivnit délku a kvalitu našeho života.
Je to například: oxid uhličitý, oxid uhelnatý, radon, těkavé organické sloučeniny, bakterie, viry, plísně a v neposlední řadě vysoká relativní vlhkost. 
Například oxid uhličitý (CO2) , který každý z nás vydýchává, se hromadí v místnosti a má významný vliv na kvalitu našeho spánku a na naši duševní svěžest. Zvýšené koncentrace oxidu uhličitého vedou k únavě, malátnosti, ztrátě koncentrace a bolestem hlavy.
Zabezpečit větrání v pravidelných intervalech není také jednoduché. Správně by se mělo větrat každé dvě hodiny (i v noci!) na 3 až 10 minut otevřenými okny. Běžné větrání okny způsobuje značné tepelné ztráty, a proto se v zimě větrá mnohem méně, než je potřebné. Proto je dnes již nutností do nových, renovovaných, či starších budov navrhovat vhodnou větrací jednotku. Druh nuceného větrání volíme podle toho o jakou stavbu se jedná:

  • u novostaveb je dnes zapotřebí již v projektu počítat se vzduchovými rozvody a instalací centrální větrací jednotky s rekuperací, nebo se zabudováním decentrálních rekuperačních jednotek do vnějšího pláště budovy. 
  • u stávajících domů či bytů je možné se rozhodnout pro solární teplovzdušný panel, který zaručí dostatečné větrání bytových a jiných prostor sluncem ohřátým vzduchem (při zatažené obloze lze větrat chladným vzduchem - nedochází k tak velkému ochlazování jako u otevření oken). Do těchto objektů lze rovněž instalovat decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Tyto lokální větrací jednotky lze instalovat rovněž do škol, kanceláří, obchodů a td. (nevyžadují rozvody vzduchu).
  • u chat, chalup a garáží se nejlépe osvědčují solární teplovzdušné panely, kdy u některých typů není potřeba el. napájení ze sítě.