Solární teplovzdušné fasády

Tam kde schází dostatečné prosklení jižní strany domu, patří solární teplovzdušná fasáda.

Stejně jako menší kolektory plní solární teplovzdušné fasády funkci větrání, odvlhčování, ale výrazně vyšší funkci přitápění. Jedná se o solární teplovzdušný panel větších rozměrů, který plní funkci transparentní fasády na části nebo i celé, na jih orientované venkovní stěně objektu. Přední průsvitná, perforovaná, polykarbonátová deska je od stěny montována s určitým odstupem, tak, že mezi stěnou domu a panelem vzniká vzduchová mezera, kde se (z využitím termického skleníkového efektu) uzavřený vzduch ohřívá, oproti venkovní teplotě až o 45°C. Ohřátý vzduch se z tohoto prostoru vhání jedním nebo více ventilátory do budovy. Čím je solární teplovzdušná fasáda větší, tím je tepelný zisk větší a úspora na vytápění výraznější. Vedle základní funkce solárního teplovzdušného panelu slouží fasádní kolektor i jako ochranná vrstva před atmosférickými vlivy a v neposlední řadě zlepšuje tepelně izolační vlastnosti stavební konstrukce budovy. Tento systém lze tvarově přizpůsobit dané konstrukci stavby. Například se simuluje existence okna, tak že je instalován solární teplovzdušný panel ve stejné velikosti a výšce jako okna v objektu (ideální řešení při potřebě zazdění okna, simulace jiného prosklení atd.). 
Je s podivem, že se v ČR doposud výše uvedené solární teplovzdušné panely a fasády instalují a využívají v tak omezené míře. Zdárně se dnes využívá slunečního záření k výrobě elektrické energie, ohřevu teplé užitkové vody, ale k větrání, přitápění a vysoušení budov, velmi zřídka.

Solární teplovzdušné fasády Lubi (kanadský výrobce):
Jedná se o transparentní, esteticky atraktivní, funkční fasádu. Užití od rodinných domů po bytové domy a funkční haly a td..

Více na enerconcept.com

Pro bezplatnou konzultaci a nezávazný návrh nás kontaktujte na 777 457 648